Celem naszej pracy z dziećmi i młodzieżą jest tworzenie jak najlepszych warunków do ich zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia, na co składa się zdobywanie wiedzy, doskonalenie kompetencji społecznych, a także modelowanie postaw (m.in. etycznych, obywatelskich i tych nastawionych na współpracę) i praca w oparciu o wartości.

W tym celu kreujemy przestrzeń do współpracy (także z rodzicami, środowiskiem i różnymi instytucjami), inspiracji, podejmowania inicjatyw przez całą społeczność ZSO 8 w Gdyni, a także korzystamy z różnych form i metod pracy, w tym nieformalnych, nastawionych na działanie, jak również z projektów, np. wymian młodzieży.

Dobrze zaaranżowana przestrzeń, jak również refleksyjnie wykorzystywana technologia są naszymi sojusznikami w tworzeniu najlepszej jakości edukacji dla naszych uczniów. Wspólnie uczymy się, podejmujemy wyzwania, wyciągamy lekcje z popełnionych błędów.