Gdyńska ósemka to placówka, w której kultura pracy sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu kompetencji, a także modelowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich w oparciu o wartości.  Celem naszych działań  jest zrównoważony rozwój  oraz dobrostan.

Społeczność szkoły uczy się, krytycznie myśli, współpracuje ze sobą, działa na rzecz dobra wspólnego i lepszej edukacji. Wyróżnia nas pedagogika innowacyjności nastawiona na poszukiwanie rozwiązań, łączenie różnych dziedzin i refleksyjne wykorzystanie technologii.

Dlaczego?

– chcemy przygotować społeczność szkoły do życia w świecie zmian,

– pragniemy budować lepszą jakość edukacji i dać  naszym uczniom możliwości rozwoju w kontekście wiedzy i umiejętności,

– wierzymy, że pozytywne doświadczenia edukacyjne młodych ludzi wpływają na ich aktywność i rozwój w dorosłym życiu.

Co oferujemy?

– wysokiej jakości proces edukacyjny,

– pracę wychowawczą  opartą na rozwoju inteligencji społeczno-emocjonalnej,

– przestrzeń do podejmowania inicjatyw dla całej społeczności – prężnie działający Samorząd Uczniowski,

– współpracę z biznesem – w tym m.in. z partnerem technologicznym – firmą Delkom,

– innowacje współtworzone z firmą Microsoft,

– pracę projektową, w tym współpracę międzynarodową,

– zajęcia interdyscyplinarne STEAM,

– symulacje biznesowe dla uczniów liceum,

– warsztaty kulinarne i edukację pod chmurką,

–  laboratoria tematyczne dla uczniów, pracowników szkoły, rodziców i innych edukatorów,

– wykorzystanie chmury  Microsoft.

 
 

Jesteśmy w trakcie transformacji – łączenia SP 37 oraz LO 17 w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, co oznacza proces. Liczymy na konstruktywną współpracę!