dyrektor Oktawia Gorzeńska – Microsoft Innovative Educator Fellow

wicedyrektor Dorota Gorzejewska – Microsoft Innovative Educator Expert

Ewelina Sołdan – Microsoft Innovative Educator Expert, koordynatorka szkolnych MIEE

Izabella Niklewska – Microsoft Innovative Educator Expert – pogotowie koleżeńskie TIK

Anna Leszczyńska – Microsoft Innovative Educator Expert – ambasadorka Skype’a w klasie