Wpłata za obiady za wrzesień – 80 zł

Płatne do 6 września (wyjątkowo taki krótki czas ze względu na rozruch dwóch szkół jako jednej). W przyszłym tygodniu podamy kwoty w opcji wpłat trzymiesięcznej i półrocznej.

Obiady będą wydawane od 9 września 2019r.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

ZAPISY TYLKO ONLINE KLIKNIJ